Ordinacija dentalne medicine Car je smještena u samom središtu grada Virovitice na adresi Pejačevićeva 2.

Ordinacija ima sklopljeni ugovor sa HZZO-om da bi omogućili svim pacijentima olakšice i pogodnije uvjete dentalnih tretmana u sklopu pokrića HZZO-a.

Na temelju visoke kvalitete usluga i učinkovitosti pružanja zdravstvene zaštite stekli smo status ordinacije s 5 zvjezdica.

Naš stručni tim konstantno se usavršava nastojeći primijeniti najnovija saznanja iz područja dentalne medicine.