Pedodoncija je grana dentalne medicine koja se bavi prevencijom i sanacijom karijesa u djece.

U našoj ordinaciji naglasak stavljamo na upoznavanje djeteta s važnošću provođenja pravilne oralne higijene te kontrolnih posjeta jer što dijete usvoji kao rutinu u najranijoj dobi, pratit će ga tijekom cijelog njegovog života.

Pečaćenje fisura je neinvazivni zahvat za zaštitu zuba od karijesa. Udubljenja i neravnine na zubu (fisure) se zalijevaju visoko kvalitetnim materijalnom koji sprječava daljnje nakupljanje hrane u fisurama te nastanak karijesa.

Posebnim pastama sa fluorom se djeci premazuju zubi kako bi bili otporniji na nastanak karijesa te kako bi se zaustavio početni karijes bez invazivnog tretmana.